Vg2 data og elektronikk

Samfunnet er i stadig høyere grad blitt avhengig av en rekke data- og. Data og elektronikk (Fag- og timefordeling). Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift. Etter data og elektronikk på Vg2 kan du også velge påbygg til generell studiekompetanse.

Påbygg er også mulig å ta etter at du har fått fag- eller svennebrev.

Her får du opplæring i et område med rivende utvikling hvor jobbene blir flere og mer mangfoldige. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehold, feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av data- og. Undervisningssted Tinius Olsen. Velger du utdanning innen data og elektronikk VG2, har du en rekke muligheter etter endt utdanning. Etter å ha fullført dette skoleåret kan vi søke læreplass innen: Produksjonselektronikerfaget.

Kurset går mer i dybde og detalj på ulike systemer. Etter fullført VG2 kan du søke læreplass i bedrift for å få fagbrev, søke et tredje skoleår i dataelektronikerfaget eller romteknologi eller søke påbyggingsåret med.

Boka bygger videre på det elevene lærte om elektroniske systemer på Vg1 elektro, men går mer i dybden. Oversikt over undervisningsfag. Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i. Vg2 data og elektronikk utland, bedre kjent som Englandsklassen, til Bournemouth og Poole. Opplæringen på VG2 omfatter fellesfag og programfagene data- og elektronikksystemer, elektronisk infrastruktur og yrkesfaglig fordypning. Elektrofag er grunnlag for å jobbe med både svakstrøm og sterkstrøm. Bilderesultat for vg3 data elektronikk. Vis Last ned, 77 k, versjon 1, 4. Læreplan VG2 Data og Elektronikk.

Programområdet bygger på elektrofag Vg1. På Vg2 kan du velje mellom to programområde. ELENERGI VG2, DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER (vgs-privatist). Du kan og utdanne deg vidare til. Studier, skoler og studiemuligheter.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen. For Vg1 dekker dette data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystermer.

Vg2 -fagene er data- og elektronikksystemer. Skolen har 1 klasse i data og elektronikk. Har du lyst til å lære mer om- og følge den teknologiske utviklingen inne elektronikkbransjen? Data- og elektronikk skal fremme evnen til systemforståelse og helhetstenkning i kombinasjon med. Automatiserte anlegg Vg2 automatisering inneholder lærestoff om. Det er klart etter at Hovudutval for opplæring i dag har handsama sak om.

Utdanningsprogram for elektrofag. Data-og elektronikkfagene er hovedsaklig knyttet til utstyr og apparater for tele- og data, lyd og bilde, samt. Inntakskrav: Videregående trinn 1 Elektrofag Søknadsfrist: 1. Eksamen fra Vg2 gir deg anledning til. Etter det første året (VG1) kan du velge deg inn på Vg2 dataelektronikkfaget, som spisser søket ditt inn mot de ulike fagfeltene.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet. Lokalene for elektrofag må bygges ut for å ha plass til noen flere elever enn i dag. Det er totalt sett i fylket minst et. Lokalmiljø, næringsliv og politikere stiller seg bak ønsket om å fortsette linjetilbudet ved Fosen videregående.