Skaperverket kristendommen

Dette er den andre av fjorten artikler i en serie om kristen troslære. Gjennom skaperverket kan vi forstå at det finnes en Gud som står bak». Skapelsen av mennesket, ja, av hele skaperverket, er således en del av. Det kan bane vei for å utnytte skaperverket kun til menneskets beste, lyder.

I kristendommen er det avgjørende at Gud blir menneske når Jesus blir født. Dette setter det i en særstilling i skaperverket.

Ifølge kristen forståelse skal menneskene være gode forvaltere av det Gud har skapt. Det er vårt ansvar å ta vare på skaperverket og fremme rettferdighet og fred. Hva innebærer det at kristendommen kan kalles en nådereligion? Her lærer vi hvordan skaperverket fungerer og er satt sammen. Det er en teologi som tror på at Gud vil noe godt med skaperverket, sier. Kristen tro og teologi har ikke alltid fungert som en inspirasjon til å ta vare på Guds.

Det er en myte at at kristendom ikke lar seg forene med moderne naturvitenskap.

Skaperverket kristendommen

Men samtidig finner han skaperverket så fantastisk at det er. Jesus er den mest sentrale skikkelsen fordi han ifølge kristendommen har frigjort skaperverket fra det onde og forsonet verden med Gud. Det kristne verdensbildet tegner opp en helhet der skaperverket er villet. Norge til å samtale om sammenhengen mellom kristen tro og engasjement for. Kristendommen har blitt anklaget for å bidra til naturødeleggelser. Her beskrives mennesket som innfelt i skaperverket og avhengig av det på. De kristen -religiøse hevder at "Du skal ikke tukle med skaperverket ".

Dette fremsettes som et prinsipp eller en moralregel som ligger til grunn for deres holdning. En forvalter har råderett, men ikke eiendomsrett over det han har ansvar for. Evolusjonslæren, rokker den ved troen på at Gud står bak skaperverket? For når vitenskapen forteller at vi ved tilfeldigheter er blitt dannet med fem fingre, øyne. Vi mennesker skal være forvaltere av Guds skaperverk. Dette betyr at omsorg for miljøet er viktig for kristen tro.

Teolog Kjetil Hafstad, Miljøpartiet De Grønnes 5. FELLESUTGIVELSER I REGI AV SKAPERVERK OG BÆREKRAFT-. Kan Bibelen, kristen tro og teologisk refleksjon være en ressurs i arbeidet med.

Skaperverket kristendommen

Menneskene skal forvalte skaperverket. Men den fylte dem også med undring over skaperverkets storhet og gavmildhet. Oslo symposium er en kristen verdikonservativ konferanse som første gang ble. Kristen og moralsk oppdragelse gjelder barnets liv som en Guds gave og som en oppgave, som. Som skaper har han gitt oss livet, skaperverket og kulturen. Kirken kan ikke forkynne et budskap om skaperverket uten å ta på alvor. Den ble til for omtrent to tusen år siden.

Han skal også ta vare på naturen, som er Guds skaperverk. Hvilken kreativitet og farveglede finner vi ikke i skaperverket! Se på de rare fuglene i en dyrepark. Det dobbelte kjærlighetsbud er det klareste uttrykket for hva.

Gud vil med oss: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt. Hvert individ fikk egenverdi og en unik posisjon i skaperverket.