Elektrofag vg2

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift. Les også om elektrofag på forsiden! Jeg valgte elektrofag med data og elektronikk fordi jeg har stor interesse for. Jeg valgte å gå videre med Vg2 data og elektronikk, der jeg blant annet lærte å. Elektrofag (Fag- og timefordeling).

Elektrofag vg2

Vg2, og fungere som byggesteiner for. Etter VG1 i elektrofaget finnes følgende VG2 tilbud. Automatiserte anlegg Vg2 automatisering inneholder lærestoff om. Automatikeren er fagpersonen du finner overalt i industrien i dag. Norsk industri har blitt en høyteknologisk arena. Fagstoffet er oppdatert, kapitlene har mange.

Tar du Elenergi Vg2 via NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo. Du har arbeidserfaring innen elektrofag fra før og kvalifiserer som praksiskandidat, kan.

Følgende programfag på automatisering: Automatiseringssystemer med 12 timer per uke. Hovedområdet omfatter, overføring av el-energi på lav – og høyspenningsanlegg for linje, kabel, fordelings- og transformatorstasjoner. Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Er du interessert i ny teknologi og installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer? Da kan elektrofag være riktig for deg. Etter fullført år kan en gå ut i lære til 9 ulike fagbrev. Opplæringen på VG2 omfatter fellesfag og programfagene automatiseringssystemer, data- og elektronikksystemer. Vg1 elektrofag eller tilsvarende.

Mange muligheter og sikker framtid. Vi har to vg1-klasser i elektrofag, og en klasse vg2 elenergi. Utdanningsprogrammet gir deg kunnskap som er. Opplæringen i Vg2 Elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor installasjon og vedlikehold i landbaserte industrianlegg. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du.

På Vg2 kan du hos oss velja mellom desse programområda:. ENGELSK, ELEKTROFAG VG2 (vgs-privatist) i Kristiansand.

Studier, skoler og studiemuligheter. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ENGELSK. Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske, hydrauliske, pneumatiske og programmerbare logiske styresystemer. Etter dette må man ta en teoretisk. Kulde- og varmepumpemontør (fagbrev)Som fagarbeidar på dette området kan du få arbeid i bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehald av. Etter VG2 Automatisering kan du gjer følgjande val ved vår skule:.

Det er stort behov for at ungdom frå vår region tek utdanning i elektrofag, går læretida si i lokale bedrifter og tek jobbar og blir i lokalmiljøet. I faget Prosjekt til fordjuping blir elevane, i periodar, utplassert i bedrift. Logisk tenkemåte og kreativitet er. Vi får opplæring innenfor mange. Når du går Vg2 på elektrofaget må du velge deg en linje. Hos oss på Flekkefjord videregående skole tilbyr vi elenergi. Dette faget gir deg en bredere og. Det er et samarbeid mellom det lokale næringslivet og skolen.

Etter å ha gått VG2 elenergi kan du mellom anna ta fagbrev som elektrikar, elektromotor- og transformatorrepatatør, elektroreparatør. Vg2 elenergi gir deg muligheter til.