Videregående for voksne

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også for voksne. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring.

Voksne uten slik rett kan søke. Det er fylkeskommunens ansvar å tilby videregående opplæring, også for voksne. Hvordan dette organiseres er ulikt fra fylke til fylke. Rett til videregående opplæring for voksne ». Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring, har du rett til. Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne. Opplæringen er ofte komprimert i.

Eller har du fullført videregående skole i utlandet som ikke gir godkjent studie-.

Da kan du søke om gratis videregående opplæring for voksne. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for grunnskole og videregående skole for voksne. De jobber med vurdering av realkompetanse og tolker. I Nordland er det de 9 karrieresentrene i Lofoten. Er du over 25 år, kan du ha rett til gratis videregående utdanning. Karrieresentrene i Vest-Agder tilbyr gratis individuell veiledning, realkompetansevurdering og opplæring for voksne på videregående nivå. Voksenrett Voksenretten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år. Retten gjelder for søkeren som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Søk når du vil – det er ingen. Kvalifiseringssenteret er et senter i Søgne kommune hvor vi har videregående skole for voksne, spesialundervisning for voksne og diverse kurs via nav. Et offentlig utvalg foreslår større økonomiske gulrøtter for å få voksne til å fullføre skolen.

Informasjon om videregående opplæringstilbud til voksne. Elevene får besøke Klungset Leir, et tysk lasarett som ble bygget under 2.

VO Finnmark – videregående opplæring for voksne. Illustrasjonsbilde av verktøy – Klikk for stort bilde. Er du voksen og mangler videregående. Det kan være vanskelig å ha oversikt over alle mulighetene du har som voksen i forhold til videregående utdanning. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere. Flere av våre elever er voksne som ønsker å omskolere seg til et nytt givende yrke. Ved Natur videregående skole tilbyr vi deg som har.

Vi tilbyr videregående utdanning, veiledning og vurdering av realkompetanse for voksne. Videregående opplæring og annen videregående utdanning. For de som deltar i introduksjonsprogram og har behov for slik opplæring. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring i skole og. De har ansvar for – og tar seg av – den rettighetsbaserte. Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring.

Professor Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt har deltatt i et.