Ventiler i kjelleren

Ventiler skal stå åpne, hele året. Holder du dem lukket, kan resultatet bli dårlig inneklima, heksesot og fuktskader. Når den varme uteluften kommer inn i kjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen, og den relative luftfuktigheten stiger. Les mer om dette på tekstsiden.

Jeg er i gang med å lage leilighet i kjeller. Alle vegger er foret på med 5cm og vegg er trekt ut 2cm fra mur for å unngå at treverk kommer i.

Ventiler i kjelleren

Muligens dumme spørsmål, men jeg skulle ha fått montert inn to stk ventiler i kjelleren for å få bedre ventilasjon der. Benytter du hetebølgen til å lufte ut i kjeller og kjellerhybel? Steng ventiler og vurder å få deg en luftavfukter. Lukter kjelleren for mye kjeller, og er luften alltid tung og fuktig? Og hullene skal ikke stå åpne, men ha ventiler slik at du kan regulere. Her finner du et stort utvalg av ventiler med og uten lyddemping og filter.

Vi tilbyr utvendige og innvendige ventiler samt ventiler for grunnmur.

Ventiler i kjelleren

Hull i muren gjør du med slagdrill med langt murbor, og med hammer og meisel. Mur fast ventilristene med sementmørtel, eller. Ventilasjon: Hold alle kanaler rene og tett ikke igjen ventiler. Kjeller og grunn: Vær oppmerksom på organisk materiale, fukt og mangelfull. Kjerneboring brukes blant annet til å sette inn ventiler i boliger med. Naturlig ventilasjon alene med ventil i vegg eller vindu vil normalt ikke. Den varme sommeren øker risikoen for muggproblemer i kjelleren. Bærebjelkene i gulvet (kjellertaket) tørker noe opp om.

Bildet ovenfor viser en tørr krypkjeller som har åpne ventiler i begge ender. Se filmen Slik oppdager du fukt i kjelleren. Hvordan lufta oppleves i det man kommer inn i kjelleren kan gi en god indikasjon på om. Kan ventiler i yttervegg eller over vindu er åpnes? Hvis man lurer på om man har krypkjeller bør man se etter ventiler. Finn en vei inn til kjelleren, eventuelt må du lage en inspeksjonsluke inn til.

Fukt i kjelleren kan altså skyldes feil eller manglende vedlikehold. I sommerhalvåret, og til frosten kommer, bør alle ventiler og vinduer stå.

Ventiler i kjelleren

Mer nedbør og fuktigere klima gjør at kjelleren og gulv på grunn er spesielt utsatt for skader. Her får du tips til hvordan du kan unngå lekkasjer og fuktig innemiljø. I gamle dager visste man at kjelleren var fuktig og brukte den deretter. I de fleste boliger fungerer badet som avtrekk for luft som tilføres gjennom ventiler i soverom, stue og kjeller.

Se etter at ventiler er åpne og fungerer. En kjeller trenger luftingsmuligheter, og de må brukes! Hvis papirer som ligger i kjelleren blir fuktige og. Men luftelukene i en kjellerstue eller til et soverom i kjelleren skal stå.

God ventilasjon er viktig i kjellerrommene. Det eneste man oppnår med dette er at det kommer inn mer kald luft om. Kjelleren bør ha flere veggventiler. Betong,Betongsaging,Ventilasjon Vi ønsker oss flere ventiler i kjelleren. Det ble ikke laget nye ventiler i kjelleren.

Man holder imidlertid oppsyn med fuktnivå og eventuelle nye skader i rommet. Skal det ett vannrør gjennom en betongvegg, eller elektriske ledninger som skal legges om, må det bores.