Plakat barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen – barnas egne menneskerettigheter. Ta kontakt med oss, så sender vi plakaten i posten. Enkel utgave av artiklene i barnekonvensjonen på bokmål. Laget av Barneombudet og UNICEF Norge. Konvensjonsteksten, kortversjoner og plakater.

Barne- og likestillingsdepartementet.

BARNEKONVENSJONEN BLIR FYLGD I NOREG. Rettane i denne konvensjonen gjeld alle barn og unge under 18 år. Her finner du hele konvensjonen, kortversjonene og plakater. Heng opp en plakat med barnekonvensjonen godt synlig for barna.

Barna velger selv en rettighet og tegner denne. Tegningene kan henges opp i klasserommet eller på avdelingen i barnehagen, og alle skal gjette på hvilken. FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.

Plakat barnekonvensjonen

Dette er noen eksempler på barns rettigheter. Mangler: plakat GAN Aschehoug – Husk FN-dagen 24. Som et puslespill, sier Kanin i én av de 10. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en plakat med kortversjon av barnekonvensjonen på nordsamisk. FNs konvensjon om barnets rettigheter pleier å bli kalt barnekonvensjonen. Vil ha vær varsom- plakat for å dele bilder av barn. Ikke så lett å si, men vi forsøkte.

Vi fikk se plakat med barnekonvensjonen, og fikk høre hva. No har barne- og likestillings- departementet laga ein ny plakat som skal. Alle les ein barnekonvensjon kvar. De gangene barnekonvensjonen synes å være nevnt er ofte i forbindelse med. Det er laget en « plakat » av barnekonvensjonens rettigheter. En plakat med barnekonvensjonen (enkel utgave) kan bestilles gratis hos Unicef Norge.

Pressens Vær Varsom- plakat sier at den enkelte journalist og. FNs barnekonvensjon skal gjøres bedre kjent. Alle Gruppene presenterer sin plakat for hverandre og henger den opp i korridoren. Andre kilder for kunnskap om tema var alt fra Supernytt, til internett, til plakater om.

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke. TV, radio eller plakater i mange land. Reflekter sammen og lag plakat: Plakatgenerator. Alle skuleklassar som deltek heng opp ein plakat med sitt opprop på. Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket. Plakat 1: "Dette bør elevene få bestemme på skolen". Plakat 2: "Dette bør elevene få si sin. Det er utviklet en plakat versjon som er skrevet til folket (1).

Rapporten har vi valt å kalle BarneByks. Ferjerute for Stranda-Linge 26. Her kan du laste ned en fin plakat som viser alle rettighetene. Relevant kompetansemål er føyd til etter de respektive oppgaver. Vi har vist barna en plakat om barnekonvensjonen, som viser bilder på hva slags rettigheter alle barn har. Det at alle har rett å gå på do alene.

Elevene får en plakat med alle de 42 artiklene, og ulike oppgaver.