Nsb overgangsregler ruter

I Oslo og Akershus samarbeider vi med Ruter, slik at du kan bruke togbilletter til å reise. Reiser du med tog i Oslo og Akershus kan du bruke alle Ruters ordinære billetter. Når en reise innebærer bytte av tog, eller fra. Ruter vil ikke fortsette å subsidiere NSBs trafikk i Oslo-området. Det kan koste pendlerne dyrt allerede fra årsskiftet. Alle NSB og Ruter sine billettregler finst forklart både på Internett og i. Når det gjelder overgangsregler som du ikke forstår eller vil godta.

Feks: Mitt månedskort innen Oslo ( ruter ) går helt ut til Rosenholm. Men jeg kan ikke ha et månedskort hos NSB som gjelder til Rosenholm. NSB MENY Automat hvor det finnes varme og kalde drikker, sjokolade. Ved reiser utenfor gyldig sone gjelder ordinære overgangsregler. Ruter og NSB gir opp tanken om ett felles billettkort, og satser i. Hvis du leser retningslinjene til ruter så står det at hunder skal løse barnebillett.

Du må betale mer for å reise fra Tønsberg til Stabekk enn fra Stabekk til Tønsberg. NSB og Ruter, samt enkelte andre fylkeskommuner, som Østfold, Vestfold. For overgangsregler for mobillett, se pkt. Gyldig kvittering må fremvises. Innlandskort med reisepenger kan benyttes til betaling av billetter hos NSB og Ruter. For ruter kjørt i regi av Norway Bussekspress, TIMEkspressen. Ved bruk av reisepenger gjelder de samme overgangsregler som. Dermed måtte NSB kjøre buss og taxi videre sørover, framfor tog – noe.

Oslo forlot Hamar stasjon i rute 12. Pressevakt Lødding på sin side henviser til NSBs egne overgangsregler. Båt: På hurtigbåten til Hommersåk og Byøyene reiser barn under seks år gratis. På alle andre båt- og ferjeruter reiser barn under fire år gratis. Mangler: overgangsregler Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og. Askøyruta og på ein bestemt strekning med NSB lokaltog i. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Kollektivselskapet Ruter (i Oslo og Akershus fylke) har en pågående dialog med.

NSB i forbindelse med mulig utleie av. Mantena, som tilbyr vedlikeholds- og. Overgangsreglene er en gjenganger for klager og når disse er forklart i. Kunden vil både i kjøpsprosessen og på «Er toget i rute » få beskjed om planlagte. Nærsoner telles ikke med i antall sonepasseringer. For enkeltbilletter vil du maksimalt betale for 15 soner. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale.

Datakrav for ganglenker, overgangsregler og liknende er beskrevet i. Point, samt på web og rutetidene i rute tabeller. Trafikanten, Ruter, NSB, Jernbaneverket, NRI, NHO Transport. Dersom spesielle overgangsregler gjelder er denne obligatorisk. Fly toget, In ves ti nor, Nam mo, NSB, Pos ten.

På oppdrag fra NSB og Ruter har Urbanet Analyse hatt som oppdrag å. Det var tidligere langt flere soner i Akershus og kompliserte overgangsregler for reiser.