Mattilsynet kontroll

Den skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted. Smilefjessymbolene som deles ut. Internkontrollen skal hindre arbeidsrutiner basert på tilfeldigheter. CCP (kritisk kontroll punkter)? Opplæring av ansatte: Er dette. Da har vi hatt mattilsynet på kontroll, og fått nytt smilefjes. Dagens kontroll fra mattilsynet resulterte i nytt smilefjes👍 Dette jobber vi målrettet mot hver dag, og da er det fint å få belønning for jobben.

Mattilsynets kontroll og overvåkning av barnemat. Avføring fra skadedyr, fordervet kjøtt og ansatte uten arbeidstillatelse var noe av det som møtte politiet. Resultatet viser at bransjen generelt har gode rutiner og kontroll, men. VELLYKKET KONTROLL: Kokkekollektivet ved Haakon.

Under en kontroll få dager senere – 10. Det gjøres først og fremst gjennom kontroll av dokumentene. MAKS uteliv en tverretatlig kontroll opp mot servering- og skjenkesteder i Sarpsborg. En utelivsnæring uten brudd på regler eller.

Kontroll av peanøtter forut for eksport fra USA til Europa. Prosjektet skal levere elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med. Siden ordningen ble innført over hele landet ved årsskiftet i. Kontrollen fokuserte på virksomhetenes renhold og orden, personlig. Om bønder som ikke får vite hva som er avvik når de har kontroll, og må gå. Målet er å bidra til færre branner i grisehus. De fleste vannverkene på Helgeland har god drift av og kontroll med.

Arbeidet overfor bedriftene omfatter tilsyn og kontroll med drifts- og. OSLO: – Etter en storkontroll mot spisesteder i Oslo ble det gjort alvorlige funn av bedervet kjøtt, rotte- og muselort. Krogh og Geir Zakariassen i en klage til mattilsynet. Torgsjef Bent Unneland var ordknapp da BA tok kontakt fredag for å få kommentarer til avisens observasjoner av de hygieniske forholdene på. De ba også om å få tilsendt dokumentasjon på kontroll av skadedyr. Det er til hjelp at EVRY holder kontroll på våre lisensavtaler og er rådgiver på.

Eksportattest for fisk skal rekriveres ved eksport av fisk. Les også: Fant bedervet kjøtt og rottelort under kontroll av spisesteder i Oslo. Aftenposten har fått tilgang til. Dersom kommune eller fylkesmann på kontroll, ved tips eller annet mistenker brudd. De fleste i Norge og det politiske miljøet mener det er riktig med kontroll av næringslivet. De ga da pizzarestauranten en strekmunn. Så lenge virksomheten har full kontroll og oversikt over betingelsene, er det ikke noe i veien for at de kan sette ulik.

Kontinuerlig overvåknings-, kontroll- og bekjempelsesarbeid. Coop Mega Café hadde for høy temperatur i serveringsdisken og for lav temperatur i mat som sto til varmholding. I første kontroll gjorde mange Tromsø-bedrifter det bra, men på andre. Det var en avling som var kommet helt ut av kontroll, og av 74.

I tillegg til uroen for at det stedlige nærværet, tilsynet og kontrollen. Det er et omfattende regelverk som ligg til grunn for kontroll og omsetning av hjortevilt, både.