Hjertets kretsløp

Blodomløpet, kretsløpet, er et transportsystem som alle kroppens organer og celler er avhengig av. Det består av hjertet og blodårer. I blodets kretsløp inngår tre viktige faktorer: Blod, blodårer og hjertet. Hjertet fungerer som blodets kontrollør.

Blodet pumpes ut av hjertet ved at det trekker seg. I det store kretsløpet pumper hjertet friskt, oksygenrikt blod ut i kroppen.

Hjertets kretsløp

Formålet er å forsyne alt vev i kroppen med næringsstoffer og oksygen. Kroppen trenger oksygen for å kunne opprettholde liv. Et nettverk av arterier og vener transporterer oksygenrikt blod til kroppen og returnerer oksygenfattig blod. Det store og det lille kretsløp. Det doble kretsløpet består av en liten og en stor sløyfe. I det lille kretsløpet, lungekretsløpet, går blodet fra hjertets høyre hjertekammer til.

Enkelt sagt er hjertet en seriekoblet pumpe med en venstre og høyre side. Venstre side pumper blodet ut i kroppen (systemisk kretsløp ) og høyre side pumper.

Hjertets kretsløp

Blodet forlater hjertet i arterier som er elastiske pulsårer hvor blodet går. Det er en venstre og en høyre hjertehalvdel. Det lille kretsløp = lungekretsløpet. Deretter bærer det av sted til hjertet for å bli pumpet ut i kroppen igjen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det andre heter det store kretsløpet. Hvert tredje dødsfall, skjer på grunn av sykdom i hjerte, hjerne eller kretsløp. I år er det 390 år siden William Harvey beskrev hjertet som en.

Dette representerer altså et ekstra kretsløp som går fra lungene til hjertets venstre side, til aorta, og smutter gjennom ductus tilbake til lungene igjen uten å ha. Det pumper blod rundt i hele kretsløpet, og sørger for blodgjennomstrømning. Begrepet " kretsløp " innebærer definisjonsmessig at man starter ved ett punkt. Ved volumbelastning tilføres økt mengde blod til et eller flere av hjertets kamre. Her er Hjertets sammentrekning. Faglig og politisk sprengstoff – og nytt syn på hjerte og kretsløp. Kretsløpsystem omfatter hjertet, blodårene og blodet.

Blodkarene består av arterier (pulsårer). I tillegg skulle vi vite hvilke øvelser man kunne gjøre når man brukte de ulike musklene, pugge hjertets kretsløp, respirasjonsystemet og enda. På en måte kan man se for seg hjertet som en dobbeltsidig pumpe med de to kretsløpene koblet i serie.

Hjertets kretsløp

Kompetansemål: Elevene skal kunne beskrive hjertets oppbygning og kunne forklare hjertets kretsløp. Fremgangsmåte: Elevene lager et VØL-skjema hver. Delemnet omhandler hjertets og sirkulasjonssystemets patologiske fysiologi. Dette skyldes at hjertet må presse blodet inn i lungene mot et høyere trykk enn vanlig. Til slutt klarer ikke hjertemuskelen dette lenger, og hjertesvikt oppstår. Diastolen – ventriklene er avslappet og fylles.

De to kretsløpene er i prinsippet bygd opp på. Er det noen som veit på hvilken side hjertet ligger? For at hjertet skal fungere, er det viktig å unngå blokkeringer og forkalkninger. Kalsiumavleiringer kan skape problemer for kretsløpet og hjertet. Forklar også hva vi mener med det store og det lille kretsløpet. Oppgaven tar for seg blodet, blodårene og hjertet. Inneholder også beskrivelse av noen hjertesykdommer.

Bemerk at oppgaven er skrevet på dansk. Stoffutveksling: Fører oksygen og næringsstoff til cellene og fører avfallsstoff og oksygenfattig blod fra cellene tilbake til hjertet.