Adjunkt med opprykk lønn 2018

Lønnstabellen for hovedtariffavtalen i KS viser minste garantilønn i. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du mer om vårt arbeid. Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes. Avtalen gjelder ansatte på området utdanning, som lærere, adjunkter, lektorer. Et kronetillegg legges til den enkeltes årslønn fra tidspunktet for opprykk. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Adjunkt med tilleggsutdanning og. Alle partene har godtatt resultatet og uravstemningen i KS som ble avsluttet 8. Men KS legger fram tall som viser at lærere har økt sin lønn med opp til 23,5 prosent. Både lærere og adjunkter har hatt en god lønnsutvikling. Lønn er ikke en særlig viktig faktor for meg. Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de. I høst oppdaget plutselig Tonje Saanum, nyutdannet adjunkt med opprykk, at hun ble satt ned i lønn i enkelte av vikartimene i Trondheim. Hvordan kan jeg etter avsluttet eksamen søke om å få opprykk?

Under " adjunkt " ser du lønna for dem med grunnskolelærerutdanning eller bachelor. Verktøy og oversikter – lønn, ansiennitet, kompetanse og tillegg. Undervisningspersonell (fag som gir opprykk på stige). Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.

Innplassering på lønnsplan og opprykk. Det er bare en timelønnsformel for undervisning uavhengig av om undervisningen foregår. Mer informasjon om lønnstrinn, lønnstabeller, lønnsrammer og tariffoppgjør i Oslo kommune finner du her. Last ned detaljert lønnstabell per 1. Lokal avlønning i Rælingen kommue 01. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Som lærer i Osloskolen har du konkurransedyktig lønn. I tillegg betaler arbeidsgiver pensjon til Statens pensjonskasse i forkant – den trekkes ikke fra lønnen.

Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for. Vet at det er flere som har tatt fag ved siden av for å få opprykk, uten å tenke over at faget må godkjennes. Særlig er gapet stort mellom lederlønningene og lønna til vanlige ansatte i enkelte kommuner. Ny lønnstabell med rekrutteringstillegg gjeldende fra 1. Lærere og adjunkter gis et tillegg på 2,4 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. Utfylt skjema fra skolene gir følgende oversikt.

Når det kommer til lønn, har det skjedd mye i sektoren bare i løpet av. Embets- og tjenestemenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns – og arbeidsvilkår. Spesialsykepleiere har samme lønnsstige som adjunkter med opprykk. I tillegg til høyere lønn, tilbyr nemlig kommunen også engerdøler. Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. Da blir du nemlig enten adjunkt med opprykk, eller lektor).

Opprykk på lønnsstigen skjer etter. SVAR: Dersom du har en avsluttet adjunktutdanning med 60 studiepoeng i tillegg, s er du selvsagt adjunkt med opprykk i Oslo eller.